Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Phú Hòa, Phú Yên
 • Phan Thị Lệ Huỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   02576512898
  • Email:
   hoathang.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Lê Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn nhà trẻ

 • Ngô Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý chung

 • Nguyễn Thị Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0576512898
  • Email:
   hoathang.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0576512898
  • Email:
   hoathang.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0576512898
  • Email:
   hoathang.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Đỗ Thị Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0576512898
  • Email:
   hoathang.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Thị Kim Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   TCSP
  • Điện thoại:
   0576512898
  • Email:
   hoathang.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Huấn Luyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0576512898
  • Email:
   hoathang.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Đào Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0576512898
  • Email:
   hoathang.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Trương Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0576512898
  • Email:
   hoathang.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Phan Thị Dư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0576512898
  • Email:
   hoathang.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn