GIỚI THIỆU CHUNG

 

Trường Mầm Non Hòa Thắng được thành lập năm 1975, tên gọi  trường mẫu giáo dân lập Hòa Thắng, thuộc xã Hòa Thắng, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ từ  3- 5 tuổi. Từ năm 1996 theo quy mô phát triển của đơn vị, trường được đổi tên Trường Mầm non dân lập Hòa Thắng và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ từ 12 – 72 tháng tuổi. Đến năm 2002 trường đổi tên thành Trường Mầm non bán công Hòa Thắng, tháng 8/2010 trường đổi tên thành Trường Mầm non Hòa Thắng

Nhà trường được UBND xã Hòa Thắng đầu tư xây dựng, tổng diện tích đất 10.761m2. Trường gồm có 11 điểm trường, gồm 30 phòng học, trong đó có 6 phòng học kiên cố, 24 phòng học bán kiên cố. Có 14 phòng học có đủ trang thiết bị dạy  học theo quy định đáp ứng cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non.

Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Từ năm 2009 – 2013 trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc được UBND huyện, tỉnh tặng giấy khen, bằng khen. Năm học 2012 – 2013 trường được công nhận  danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Tổ chức công đoàn đạt công đoàn vững mạnh, chi bộ trong sạch vững mạnh. Trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia PCGDMNTNT.

Nhà trường luôn được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo của Sở GD- ĐT tỉnh Phú Yên, Phòng GD – ĐT TP huyện Phú hòa, cùng với sự quan tâm, kết hợp chặt chẽ của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Cơ cấu bộ máy tổ chức theo quy định của điều lệ trường mầm non. Đội ngũ CBGVCNV có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 85%. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên đều được đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ từ khá trở lên. Tuy nhiên, còn một số giáo viên tuổi cao nên thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy còn nhiều hạn chế.

Trẻ đến trường ngoan, lễ phép, chuyên chăm, mạnh dạn trong giao tiếp, tích cực tham gia vào các hoạt động, trẻ có nề nếp tốt trong việc thực hiện các hoạt động như: học tập, vui chơi,vệ sinh, lao động.

Bên cạnh đó, trình độ nhận thức của cha mẹ học sinh chưa đồng đều, một số cha mẹ trẻ nhận thức về công tác giáo dục trẻ mầm non còn nhiều hạn chế, chưa thực sự quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trước yêu cầu thực tiễn về việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục của các trường mầm non nói chung. Trường mầm non Hòa Thắng đã triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường theo nội dung tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành đúng theo quy trình.

Mục đích của việc tự đánh giá này là nhằm giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục. Thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường.

Thông qua kết quả tự đánh giá giúp cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận ra được những điểm mạnh, điểm yếu của nhà trường. Từ đó, có biện pháp khai thác khắc phục phù hợp để cải thiện chất lượng hoạt động của nhà trường trong những năm tiếp theo nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quy định.

Ban giám hiệu Trường MN BC Hòa Thắng